SALES & OPERATION TEAM

HONG KONG

Unit 2
09 Terminal Office Building 201 Lung Mun Road, Tuen Mun, N.T.
Tel : (852) 273-000-98 (12 lines)
Fax : (852) 2314-2532, 2314-0122


PANYU MAIN OFFICE
Unit
801 Post Building., 198 Qing He E. Road, ShiQiao, PanYu, Guangzhou, China.
Tel : (8620) 346-124-88 (8 lines)
Fax : (8620) 346-125-88


LIAN HUA SHAN
Hygiene Quarantine Bldg., Lian Hua Shan Port, PanYu, Guangzhou, China.
Tel : (8620) 848-66-288 (5 lines), 8484-1830
Fax : (8620) 848-66-238, 848-666-73


NAN SHA-NAN WAI PORT
Tel : (8620) 846-888-44 (6 lines)
Fax : (8620) 8468-1975


NAN SHA XIN GANG OFFICE
Tel : (8620) 3466-1118
Fax : (8620) 3466-1113


SHA WAN
Che Jian Chang, Xian Yong Village ShanWan Town, Pan Yu, Guangzhou, China.
Tel : (8620) 3473-1480
Fax : (8620) 3473-1481


 
 
  @copyright Top Grace Shipping Ltd. 2005